IX Konferencja „Czynnik ludzki a kształtowanie bezpieczeństwa”


Podsumowanie

9-11 marca 2022 r. w Krakowie odbyła się kolejna edycja organizowanej przez redakcję „Promotora BHP” konferencji „Czynnik ludzki a kształtowanie bezpieczeństwa”.

 

Patron honorowy i merytoryczny:

Partnerzy:


IX konferencja adresowana do osób związanych z sektorem wydobywczym, metalurgicznym, paliwowo-energetycznym i budowlanym została objęta patronatem honorowym Wyższego Urzędu Górniczego, a także patronatem merytorycznym Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP Oddział w Katowicach Przemysł-Górnictwo. Po raz pierwszy wydarzenie odbyło się w formule hybrydowej – stacjonarnie i online. Jak zawsze, głównym celem spotkania organizowanego przez naszą redakcję było przede wszystkim budowanie wyższego poziomu bezpieczeństwa w polskich zakładach pracy. W tym celu specjaliści z różnych stron Polski zgromadzili się, by wymienić doświadczenia, a także opowiedzieć o dobrych praktykach wdrażanych w ich firmach.

Pierwszy dzień konferencji

IX edycję konferencji „Czynnik ludzki a kształtowanie bezpieczeństwa” rozpoczął Andrzej Sączek (Polska Grupa Górnicza), przedstawiając Akademię PGG – kompleksowy program szkoleniowo-rozwojowy pracowników Polskiej Grupy Górniczej. W pierwszym dniu konferencji uczestnicy mogli również wysłuchać wystąpienia Jacka Biedronia (Honeywell Safety Products), który omówił, jak wygląda linia nauszników VERISHIELD™ – nowatorskie podejście do ochrony słuchu w firmie Honeywell. Dr hab. inż. Stanisław Trenczek (Główny Instytut Górnictwa) przedstawił z kolei wyniki badań dotyczących poziomu narażenia pracowników na zakażenie wirusem SARS-CoV-2 w podziemiach kopalń, m.in.: parametry oceny poziomu zagrożenia, wskaźnik zagrożenia zakażeniem wirusem SARS-COV-2 w podziemnym wyrobisku górniczym WZZW, poziomy narażenia na zakażenie wirusem SARS-COV-2 w podziemnych wyrobiskach górniczych. Natomiast Przemysław Żabicki (JSP) zwrócił uwagę na to, kiedy należy przeprowadzać testy dopasowania środków ochrony indywidualnej, oraz przybliżył platformę produktową i wiedzy firmy JSP.

Warsztaty

Po przerwie na kawę odbyły się warsztaty na temat prowadzenia trudnych rozmów o bezpieczeństwie, które poprowadziła Anna Gągola (TAM). Przedstawiono podstawowe zasady ludzkiego zachowania i to, jak reagujemy, gdy ktoś zwraca nam uwagę. W praktyce przećwiczono, że, prowadząc rozmowy, należy: reagować szybko; skupiać się na faktach, nie oceniać; unikać słów „często”, „zawsze”, „znowu”; stosować komunikaty typu JA (+ swoje uczucia); zadawać pytania otwarte; szukać wspólnie rozwiązań; korzystać ze zmiany ról; chwalić; zawierać porozumienia.

Czynnik ludzki w procesie pracy – ograniczenia, bariery, wyzwania

Drugi dzień konferencji otwarto sesją „Czynnik ludzki w procesie pracy – ograniczenia, bariery, wyzwania”. Anna Bentkowska (Polska Grupa Górnicza) omówiła aspekt psychologiczny w zarządzaniu kryzysowym w oparciu o doświadczenia wynikające z pandemii. Przedstawiła m.in., czego potrzebują pracownicy, co pomaga w zachowaniu ich poczucia bezpieczeństwa, a także jak bardzo ważne jest posiadanie w swoich zespołach odpornych liderów. Następnie Waldemar Walkiewicz (OSPSBHP Oddział w Katowicach Przemysł-Górnictwo) skupił się na przygotowaniu zawodowym pracowników, a także jego wpływie na bezpieczeństwo pracy. W swoim wystąpieniu szczegółowo przybliżył rolę pracodawcy w przygotowaniu pracowników do wykonywania samodzielnej pracy.

Uczestnicy wysłuchali też prezentacji Janusza Sapińskiego (OSPSBHP Oddział w Katowicach Przemysł-Górnictwo) na temat zadań i uprawnień Służby BHP oraz konsekwencji dla pracodawcy. Omówiono podstawy prawne działania służby bhp, odpowiedzialność pracowników służby bhp za naruszenie przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, a także odpowiedzialność pracodawcy w aspekcie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Natomiast Andrzej Pakura (OSPSBHP Oddział w Katowicach Przemysł-Górnictwo) skoncentrował się na zadaniach i uprawnieniach Służby BHP w dziedzinie szkoleń i adaptacji zawodowej u pracodawcy, w tym: roli autorytetów jako wzorców bezpiecznych zachowań oraz eliminacji rutyny, metodach kształtowania postaw pracowników wobec bezpieczeństwa pracy oraz roli systemu wartości pracownika. Na koniec Dawid Krysztofczyk (PPO) poruszył kwestię poprawy standardu pracy przez odpowiedni dobór obuwia bezpiecznego.

Wdrażanie dobrych praktyk

Po przerwie obiadowej sesję otworzył Patrycjusz Słomski (Aldesa), który na początku przedstawił dane GUS dotyczące liczby wypadków śmiertelnych i ciężkich w Polsce. Nieprawidłowe zachowanie się pracownika było przyczyną aż 60,4% wypadków przy pracy. Jak to zmienić? Prelegent przywołał: analizę potencjału śmiertelnego na etapie obserwacji, kalkulator PDO do obliczania potencjału śmiertelnego, pełne głębokie analizy zdarzeń, kontrolę warunków pracy APP, a także szkolenia szyte na miarę (VR). Natomiast Dariusz Kołodziejczyk (Polska Grupa Górnicza) omówił doświadczenia Polskiej Grupy Górniczej w doborze właściwych środków ochrony indywidualnej i wyposażenia pracowników, m.in.: katalog opisowo-rysunkowy środków ochrony indywidualnej i wyposażenia pracownika, wymagania stawiane środkom ochrony górnych dróg oddechowych oraz procedurę badań eksploatacyjnych półmasek filtrujących w warunkach rzeczywistych kopalń PGG.

Nagroda specjalna dla Andrzeja Pakury

Redakcja „Promotora BHP” już po raz trzeci wręczyła nagrodę specjalną za zasługi na rzecz branży wydobywczej. Tegorocznym laureatem został Andrzej Pakura – prezes zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP Oddział w Katowicach Przemysł-Górnictwo. Gratulujemy!

Podsumowanie

Trzeciego dnia uczestnicy odwiedzili Browar Górniczo-Hutniczy utworzony przez studentów, absolwentów, jak również sympatyków Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Mamy nadzieję, że IX konferencja „Czynnik ludzki a kształtowanie bezpieczeństwa” nie tylko pozwoliła pogłębić wiedzę uczestników z zakresu bhp, ale też wymienić się cennymi doświadczeniami, zgromadzić miłe wspomnienia i poznać interesujących ludzi. Dziękujemy wszystkim za przybycie i mamy nadzieję, że spotkamy się ponownie jesienią 2022 r.

Materiały wideo