VII Konferencja “Czynnik ludzki a kształtowanie bezpieczeństwa”


Podsumowanie

Siódma konferencja czasopisma „Promotor BHP” – „Czynnik ludzki a kształtowanie bezpieczeństwa” odbyła się 22-24 października 2018 r. we Włoszakowicach. Patronatem honorowym konferencję objął Wyższy Urząd Górniczy, zaś gospodarzem był KGHM Polska Miedź.

Celem VII edycji konferencji czasopisma „Promotor BHP” było przede wszystkim budowanie wyższego poziomu bezpieczeństwa w polskich zakładach pracy. Jak zwykle ciągłe podnoszenie kwalifikacji osób odpowiedzialnych za BHP stanowiło jeden z głównych tematów dyskusji. W tym roku specjaliści spotkali się, by wymieniać doświadczenia, opowiadać o wprowadzanych w firmach dobrych praktykach oraz budować sieć do profesjonalnej komunikacji w zakresie dbania o bezpieczeństwo. Na wydarzenie zaproszeni zostali między innymi pracownicy działów systemów zarządzania HSE oraz służb BHP w zakładach przemysłowych – szczególnie z zakresu przemysłu wydobywczego, hutniczego i paliwowo-energetycznego. Każdy uczestnik otrzymał specjalny pakiet z materiałami konferencyjnymi i gadżetami od partnerów. Dodatkowo odbyło się losowanie nagród specjalnych, ufundowanych przez sponsorów. 10 szczęśliwców otrzymało atrakcyjne pakiety nagród.

KGHM Polska Miedź – gospodarz konferencji czasopisma „Promotor BHP”

Gospodarz konferencji, KGHM prowadzi zaawansowaną technologicznie działalność poszukiwawczo-wydobywczą oraz hutniczą. Wydobywa rudy, produkuje miedź i inne metale nieżelazne. W Polsce, która posiada jedno z największych na świecie złóż miedzi, surowiec jest wydobywany w trzech podziemnych kopalniach: Lubinie, Polkowicach-Sieroszowicach oraz Rudnej. Produkcja miedzi, srebra, złota, ołowiu oraz innych metali ma miejsce w hutach: „Głogów”, „Legnica” i „Cedynia”. KGHM należy do czołówki światowych producentów srebra i miedzi. W Europie to jedyny producent renu i nadrenianu amonu pozyskiwanych z własnych zasobów. Podczas wydarzenia uczestnicy mieli okazję zobaczenia Huty – trzeciego dnia konferencji odbyła się wycieczka techniczna.

Najlepsze praktyki

Pierwszy dzień konferencji otworzył panel „Najlepsze praktyki”. Dariusz Teodorski z KGHM Polska Miedź oraz Natalia Bartosz (KGHM Cuprum) przedstawili przykłady dobrych praktyk stosowanych w KGHM Polska Miedź w celu poprawy poziomu bezpieczeństwa i higieny pracy. Wszystkie działania są częścią długoterminowej strategii przedsiębiorstwa. Ukazana została przede wszystkim współpraca przedsiębiorstwa i Centrum Badawczo-Rozwojowego, w skład którego wchodzi 12 zakładów badawczych. Kolejnym prelegentem był Andrzej Kowalkow. Prezes Stowarzyszenia Polskie Forum ISO 45000, obecnie zajmującego się przede wszystkim upowszechnieniem postanowień normy ISO 45001, opowiedział o tym, jak doskonalić system zarzą dzania bezpieczeństwem i higieną pracy w zgodzie z wymaganiami normy PN-ISO 45001:2018. Następna prelekcja dotyczyła środków ochrony indywidualnej pracownika.

Leszek Żytliński, reprezentujacy firmę UVEX, zapoznał uczestników z zasadami doboru okularów. Opowiedział w szczególności o tym, co zrobić, żeby stosowanie ochron oczu nie było uciążliwe. Dodatkowo poruszył temat niezwykle istotny dla pracodawców – odpowiedział na pytanie, jak zmobilizować pracowników do stosowania ochron oczu. Ostatnim prelegentem w pierwszym dniu konferencji był Rafał Biały, współpracujący z Prodigo Sp. z o.o. Jego wystąpienie dotyczyło zarządzania bezpieczeństwem w przemyśle ciężkim. Prezentacja zakończyła sesję, po której uczestnicy udali się na uroczystą kolację i bankiet.

Sesja plenarna

Drugiego dnia konferencja rozpoczęła się sesją plenarna. W temat obowiązków służb BHP w ramach kształtowania bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach górniczych wprowadziła Alicja Stefaniak z Departamentu Warunków Pracy i Szkolenia WUG. O ergonomicznych właściwościach rękawic i profesjonalnych środkach ochrony skóry opowiedzieli natomiast Magdalena Szulc-Dajerling oraz Tomasz Dajerling z firmy Alfa i Omega. Podczas prezentacji można było zobaczyć różnice między kremami różnych typów i przekonać się, jak istotny jest ich właściwy dobór. Zadbano również o umożliwienie uczestnikom przetestowania środków dedykowanych pracownikom o różnych potrzebach, na różnych stanowiskach pracy. Dyrektor Biura BHP Grzegorz Ochman z Polskiej Grupy Górniczej zaprezentował niezwykle ciekawe rozwiązanie stosowane w PGG S.A. – multimedialną bazą wiedzy górniczej, o wszechstronnych zastosowaniach. Zwieńczeniem sesji było wystąpienie dr. inż. Pawła Górskiego z firmy 3M Polska. Omówił on czynniki wpływające na skuteczność działania ochron układu oddechowego. Uwrażliwił także uczestników na właściwy dobór i stosowanie tego typu ochron.

Kreatywne szkolenia

Po przerwie wszyscy zgromadzili się w sali konferencyjnej, by kontynuować rozważania o bezpieczeństwie, tym razem w sposób czynny. Sesja „Kreatywne szkolenia” skupiała się na praktycznym podejęciu do tematyki bezpieczeństwa. Otwarta została przez Sebastiana Wiatra (Exalo Drilling), który zaktywizował grupę i w ciekawy sposób pokazał, jak ważna jest komunikacja w procesie zapewniania bezpieczeństwa w pracy. Wiedzą o sprzęcie do pracy na wysokości oraz pomiarach pola elektromagnetycznego poszerzyli przedstawiciele firmy Sundoor – Mirosław Bober i Łukasz Podstawek. Ich prelekcja dotyczyła specyfiki sprzętu wysokościowego i wykonywania pomiarów. Kolejną prezentację poprowadził Andrzej Sączek z Polskiej Grupy Górniczej. W swoim wystąpieniu zapoznał on uczestników z nową koncepcją działań PGG S.A. – organizacją uczącą się. Między innymi dzięki niej możliwy jest kompleksowy rozwój pracowników i kształcenie kadr. Sesję zamknęło wystąpienie Adama Jabłońskiego z Filter Service, który opowiedział o najnowszych rozwiązaniach w półmaskach filtrujących. Dodatkowo uzupełnił on swoją prezentację o omówienie zmian w przepisach dotyczących środków ochrony indywidualnej.

Case studies

Przedostatnia sesja konferencji koncentrowała się na tzw. case studies. Panel otworzyło wystąpienie Roberta Gregorczyka i Jacka Buczyńskiego z KGHM Polska Miedź. Prezentowali oni współpracę służb BHP z Zespołem Lean w zakresie kształtowania kultury bezpieczeństwa i higieny pracy. O tym, jak udało się osiągnąć wynik 1000 dni bez wypadków w Kopalni Soli „Wieliczka”, opowiedział z kolei Jerzy Sajak. Osiągnięcie to jest godne podziwu. Z pewnością omówione techniki zapewniania bezpieczeństwa w Kopalni były dla uczestników bardzo cennymi wskazówkami do kształtowania bezpieczeństwa w innych zakładach.

Kwestie związane z doborem sprzętu ochrony indywidualnej i prawidłowym zabezpieczeniem przed upadkiem z wysokości omówił przedstawiciel firmy Protekt – Stanisław Traczyk. W wyczerpujący sposób przedstawił on różne właściwości sprzętu. Pokazał również, na co należy zwrócić uwagę, by prace na wysokościach były jak najmniej niebezpieczne, ale i efektywne. Jako ostatni w panelu „Case studies” prelekcją wygłosił Paweł Mońka (GAZ-SYSTEM). Zapoznał on uczestników z działaniami w ramach Akademii BHP w Grupie kapitałowej GAZ-SYSTEM S.A.

Sesja „Po wypadku”

Po krótkiej przerwie rozpoczęła się ostatnia sesja – „Po wypadku”. Z zupełnie nowym aspektem dbania o bezpieczeństwo zapoznał słuchaczy biegły sądowy z zakresu BHP Andrzej Dziedzic. W swoim niezwykle interesującym wystąpieniu pokazał perspektywę, która często jest pomijana. W oparciu o różne, skrupulatnie analizowane sprawy sądowe, omówił odpowiedzialność pracodawcy z punktu widzenia biegłego sądowego. Po nim Karolina Kozołup z firmy PPO skoncentrowała uwagę uczestników na zagadnieniach doboru odpowiedniego obuwia do określonych stanowisk pracy. Zapewnienie właściwych ochron kończyn dolnych, a zwłaszcza stóp w przypadku niezliczonej liczby zawodów jest najistotniejszym elementem gwarantującym bezpieczne wykonywanie czynności zawodowych.Całą konferencję zamknęło wystąpienie dr. hab. inż. Stanisława Trenczka. Popierając się przykładem działalności Instytutu EMAG, ukazał on proces badania przyczyn katastrofy w górnictwie podziemnym w oparciu o analizy zapisów monitoringu. Zwieńczeniem części panelowych konferencji było rozdanie certyfikatów.

Wycieczka techniczna

Trzeciego dnia, dzięki uprzejmości KGHM Polska Miedź, uczestnicy mogli zobaczyć i poznać szczegóły pracy jednego z czołowych producentów miedzi i srebra rafinowanego na świecie – Huty Miedzi Głogów. Jak zwykle konferencja pozwoliła nie tylko pogłębić wiedzę i wymienić się doświadczeniami, ale i zgromadzić wspaniałe wspomnienia. Redakcja czasopisma „Promotor BHP” pragnie wszystkim podziękować za udział. Liczymy na to, że za rok ponownie uda się spotkać na wspólnej płaszczyźnie doskonalenia oraz kształtowania bezpieczeństwa pracy.