XI Konferencja “Czynnik ludzki a kształtowanie bezpieczeństwa”


Podsumowanie

Już po raz jedenasty, 11-13 października 2023 r. w Karpaczu pracownicy działów systemów zarządzania HSE oraz służb BHP w zakładach przemysłu wydobywczego, hutniczego, paliwowo-energetycznego i budowlanego spotkali się na konferencji „Czynnik ludzki a kształtowanie bezpieczeństwa” organizowanej przez redakcję czasopisma „Promotor BHP”.

Patron honorowy i patronat merytoryczny

Partnerzy

Celem konferencji „Czynnik ludzki a kształtowanie bezpieczeństwa” jest budowanie wyższego poziomu bezpieczeństwa w polskich zakładach pracy oraz stworzenie pola wymiany doświadczeń oraz dobrych praktyk. To cykliczne już wydarzenie pozwala na spotkanie się w jednym miejscu przedstawicieli największych spółek, co umożliwia ciągłe podnoszenie kwalifikacji osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, a także wspiera prewencję wypadkową. Konferencja została objęta patronatem honorowym Wyższego Urzędu Górniczego oraz patronatem merytorycznym Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP Oddział w Katowicach Przemysł-Górnictwo.

Pierwszy dzień konferencji

Konferencję otworzyła prelekcja Roberta Gregorczyka z Huty Miedzi „Głogów” (KGHM Polska Miedź S.A.). Wystąpienie „Szokoterapia jako narzędzie do zmiany zachowań pracowników na probezpieczne” spotkało się z dużym zainteresowaniem uczestników. Prelegent przedstawił takie działania jak: paszporty bezpieczeństwa, kampanie BHP, wizualizacje i rekonstrukcje wypadków oraz szkolenia z wykorzystaniem wirtualnej rzeczywistości, które wdrożone w zakładzie pracy pozwoliły realnie podnieść poziom bezpieczeństwa pracowników.

Następnie Łukasz Kubik, Iwona Ćmil-Todleben i Jacek Biedroń omówili innowacyjne rozwiązania z zakresu bezpieczeństwa pracy oferowane przez firmę Tonex. Iwona Ćmil-Todleben skupiła się na przedstawieniu unikalnych tkanin ochronnych Kozane®, których zastosowanie w odzieży zapewnia ochronę przed jej przecięciem, ścieraniem, rozdarciem i przebiciem.

Jacek Biedroń zaprezentował temat wkładek do uszu, których kształt, a także poprawna aplikacja mają ogromne znaczenie w ochronie słuchu.

Waldemar Walkiewicz, redaktor naczelny „Promotora BHP”, w wystąpieniu „Rejestrowanie zdarzeń potencjalnie wypadkowych jako istotny element w zapobieganiu wypadkom” skupił się na zdarzeniach, podczas których mimo wystąpienia niebezpieczeństwa ostatecznie nie doszło do urazu lub pogorszenia stanu zdrowia pracownika. Rejestrowanie i analiza tego typu zdarzeń, a następnie podjęcie odpowiednich działań mogą wpłynąć na zmniejszenie liczby wypadków przy pracy.

Część merytoryczną pierwszego dnia konferencji zakończyło wystąpienie „Hałas – bomba z opóźnionym zapłonem” Łukasza Wilka z firmy Horus. Prelegent przedstawił najważniejsze parametry związane z pomiarem hałasu, a także wykorzystując dźwięk utworu muzycznego, zaprezentował zjawisko postępującej utraty słuchu wśród osób narażonych na wieloletnią ekspozycję na hałas.

Po ostatnim wystąpieniu uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z ofertą wystawców. Następnie wręczono uczestnikom nagrody przygotowane przez partnerów. Pierwszy dzień konferencji zakończył się uroczystą kolacją.

Dziękujemy!

Redakcja „Promotora BHP” chciałaby serdecznie podziękować: prelegentom za olbrzymie zaangażowanie w przygotowane wystąpienia, uczestnikom za aktywność w czasie prelekcji i wymianę cennych doświadczeń w kuluarach oraz partnerom za przygotowanie stoisk i ufundowanie upominków dla uczestników.

Drugi dzień konferencji

Drugi dzień konferencji rozpoczęło wystąpienie Tomasza Ciupy z Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego S.A., który przedstawił udział ratownictwa górniczego w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa powszechnego na przykładzie klęsk żywiołowych i awarii technicznych. Przybliżył on rolę czynnika ludzkiego podczas prowadzenia akcji ratowniczych w oparciu o krajowe uwarunkowania prawne i umowy międzynarodowe.

Następnie Adriana Kocot podczas prelekcji zatytułowanej „Bezpieczeństwo dla ludzi i środowiska – uświadamianie i zastosowanie środków ochrony pracownika” zaprezentowała produkty firmy Dräger wykorzystujące nowe technologie, m.in. aplikację wspomagającą dobór odpowiednich środków ochrony dróg oddechowych do występujących zagrożeń oraz nowoczesny alkomat umożliwiający wykonanie szerszego zakresu pomiaru.

Warsztaty

Po przerwie kawowej Sebastian Wiatr z Exalo Drilling S.A. przeprowadził warsztaty „Czynnik ludzki jako determinanta występowania wypadków przy pracy – dlaczego ulegamy wpływom”. Skupił się na takich zjawiskach jak echofenomen, konformizm normatywny i informacyjny oraz tzw. „owczy pęd”. Przybliżył też eksperyment Ascha, a potem skuteczne sposoby ograniczania wypadków przy pracy. Uczestnicy aktywnie brali udział w przeprowadzonych ćwiczeniach, w nagrodę za aktywność otrzymując od prowadzącego drobne upominki.

O wpływie jakości materiału odblaskowego na bezpieczeństwo użytkownika odzieży opowiedział Piotr Głowski z firmy Horus. Prelegent zwrócił uwagę uczestników na to, jak ważny jest wybór odzieży odblaskowej ze względu na jej zastosowanie w określonych warunkach oraz jak prawidłowo tego wyboru dokonać.

Bezpieczeństwo w sektorze budowlanym i wydobywczym

Po przerwie obiadowej Sebastian Lewiński (Warbud S.A.) w wystąpieniu „Człowiek kluczem do bezpieczeństwa” na przykładzie branży budowlanej omówił działania pomagające zwiększać bezpieczeństwo podczas pracy na placach budowy. Wskazał, jak w międzynarodowym środowisku pracy ważna jest prawidłowa komunikacja. W ogólnodostępnych dla pracowników miejscach na budowach prowadzonych przez jego firmę znajdują się graficzne Instrukcje Bezpiecznego Wykonywania Robót (IBWR), zrozumiałe dla każdego pracownika, niezależnie od języka, którym się posługuje.

Joanna Michalczyk (Sundoor) omówiła temat bezpiecznej pracy na wysokości w środowisku górniczym. Przedstawiła elementy systemu zabezpieczającego przed upadkiem, systemy służące eliminacji ryzyka, jak również zagrożenia i możliwość ich identyfikacji w sektorze górniczym. Zreferowała uczestnikom również temat niebezpiecznego zjawiska, jakim jest suspension trauma, czyli szok wiszenia, mogący doprowadzić do śmierci pracownika, jeśli nie zostaną podjęte odpowiednie kroki zapobiegawcze.

Drugi dzień konferencji zakończyło wystąpienie Andrzeja Pakury i Janusza Sobika (OSPS BHP Oddział w Katowicach Przemysł-Górnictwo), którzy przedstawili temat czynnika ludzkiego w procesie pracy na bazie doświadczeń członków Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. Przybliżyli inicjatywy Stowarzyszenia wpływające na zwiększenie świadomości w temacie ochrony zdrowia pracowników w branży górniczej i przemysłowej, a także omówili najczęściej powtarzające się przyczyny ludzkich błędów, które prowadzą do powstania zdarzeń wypadkowych.

Trzeciego dnia konferencji uczestnicy mieli okazję zwiedzić Kopalnię Podgórze – największą kopalnię uranu na terenie Kowar oraz drugą co do wielkości wydobycia kopalnię uranu na terenie Polski.

Na kolejną edycję wydarzenia redakcja „Promotora BHP” zaprasza w październiku 2024 r.